L O A D I N G

01.04-07.04.2024

Poniedziałek  01.04.

  700         Za śp. Helenę SEKUŁA w dniu urodzin. 

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Macieja w 18 rocznicę urodzin.

915         Za śp. Jana GRUCĘ (od syna Adama  rodziną).

1100       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 1).

1100       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Zofii OGORZAŁEK w 18 rocznicę urodzin.

Wtorek  02.04.

700         W intencji wszystkich osób konsekrowanych i poświęconych Bogu o serca wolne. O dar nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii (intencja Zastępu Świętego Michała Archanioła).

700         Za śp. Sylwestra BOCHENKA w 20 rocznicę śmierci i Anię BOCHENEK.

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 2).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Iwony i Stanisława PĘKALA w 19 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Środa  03.04.

  700        Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 3).

700         Za śp. Jana ZAWIŁOWICZA (od uczestników pogrzebu).

1800       Za śp. Jana GRYGLA w rocznicę śmierci.

1800       Za śp. Ks. Mariana MOTYKĘ (od siostrzenicy Karoliny z rodziną).

Czwartek  04.04.

700         Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 4).

1800       Za śp. Kazimierza PĘKALĘ (od uczestników pogrzebu).

Piątek  05.04.

700              Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 5).

1800       Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Joanny i Mieczysława GŁÓWCZYK w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sobota  06.04. 

  700        Za śp. Stanisława PĘKALĘ, Jana i Franciszkę MICHALIK.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski w Starym Roku z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie Anny i Józefa GRUCA.

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 6).

Niedziela  07.04. niedziela miłosierdzia

700         Za śp. Marię i Edwarda BRZEZIŃSKICH.

915              Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 7).

1100       Za Parafian.

1500       Godzina Miłosierdzia.

1600       W intencji Członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz Szkolnego Koła Caritas z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

0 Comments