L O A D I N G

Ruch Sercańskiej Młodzieży

ZASADY RUCHU SERCAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

Akt ofiarowania RSM

To element codziennej modlitwy. Odmawiamy go na początku każdego dnia, aby nasze prace, obowiązki, radości i smutki przeżywać razem z Jezusem.

Modlitwa

Nasze podstawowe zadanie. Staramy się, by każdy dzień był naznaczony żywą i szczerą modlitwą, na miarę naszych możliwości, bez zaniedbywania innych obowiązków i zadań.

Pismo Święte

Jest dla nas księgą, która ma ożywiać naszą modlitwę i kontakt z Panem Bogiem. Czytamy je i rozważamy każdego dnia.

Eucharystia

Stanowi centrum naszego życia. Mamy uczestniczyć w niej tak często, jak to możliwe. Poza niedzielą przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy być na Mszy Świętej. Oprócz tego raz w miesiącu spotykamy się na celebracji Eucharystii w naszych wspólnotach.

Komunia Święta

To wyjątkowe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dokładamy wszelkich starań, aby udział we Mszy Świętej były pełny, to znaczy połączony z przyjęciem Eucharystii.

Pierwszy piątek miesiąca

Jest dniem szczególnym. Udział we Mszy Świętej i Komunia Święta wynagradzająca są wyrazem naszej miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sakrament pokuty i pojednania

Jest drogą naszego wzrastania. Korzystamy z niego regularnie. Staramy się przystępować do spowiedzi nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dobrze jest również mieć stałego spowiednika.

Rachunek sumienia

Pozwala nam spojrzeć w prawdzie na nasze życie. Na zakończenie każdego dnia, poprzez praktykę rachunku sumienia, oddajemy samych siebie Bożemu miłosierdziu.

Adoracja Eucharystyczna

Jest przedłużeniem Mszy Świętej. Przeżywamy ją w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy, trwając przed Panem tak często, jak to możliwe. W I piątek miesiąca staramy się znaleźć czas na adorację. W miarę możliwości w ciągu dnia łączymy się z Jezusem Eucharystycznym poprzez nawiedzanie kościołów i kaplic.

Formacja Ruchu Sercańskiej Młodzieży

Polega na świadomym zaangażowaniu w działalność Ruchu i uczestnictwie w spotkaniach. Mamy troszczyć się o pogłębianie swojej wiary, poszerzanie wiedzy religijnej i zaangażowanie w życie Kościoła.

Cotygodniowe spotkania

W ramach wspólnot lokalnych to podstawowy sposób osobistej formacji. Osoby będące na etapie trzyletniej formacji mają obowiązek uczestnictwa w nich. Spotkania te mają charakter otwarty, mogą brać w nich udział także osoby spoza RSM.

Rekolekcyjne spotkania weekendowe

Odbywają się dwa razy do roku w ramach poszczególnych okręgów. Powinni wziąć w nich udział wszyscy członkowie Ruchu oraz animatorzy wspólnot. Mają one również charakter otwarty.

Zjazd RSM

Odbywa się raz w roku. Uczestniczą w nim osoby formalnie włączone do Ruchu poprzez złożenie swojego aktu ofiarowania. Powinni brać w nim udział także animatorzy odpowiedzialni za wspólnoty.

Czuwania modlitewne

Organizowane są dwa razy w roku: jesienią i na wiosnę. Traktowane są one jako spotkania formacyjne dla członków Ruchu.

Zaangażowanie

W działalność wspólnot lokalnych jest podstawowym zadaniem członków RSM. Na animatorze oraz na członkach Ruchu spoczywa odpowiedzialność za wspólnoty lokalne.

Jedność

We wspólnotach ma być podstawową troską wszystkich członków RSM. Przejawia się ona w modlitwie za wspólnotę oraz w unikaniu wszystkiego, co ją niszczy: obmowy, nieszczerości, nieuczciwości, braku zaangażowania.

Wspólnota parafialna

Jest miejscem naszego włączenia się w życie Kościoła. Wspólnota RSM w miarę swych możliwości ma wspomagać duszpasterzy i wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży w parafii.

Rozwój wspólnot

To ważne zadanie dla wszystkich członków Ruchu. Powinniśmy starać się o to, aby wspólnota była otwarta na nowe osoby oraz byśmy otaczali je szczególną troską i życzliwością.

Najważniejsze celebracje

Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień urodzin ojca Leona Dehona.

Sercańskie Dni Młodych

to spotkanie, w którym powinni wziąć udział wszyscy członkowie Ruchu. Pomoc w organizacji i posługa w czasie spotkania jest znakiem zaangażowania w dzieło RSM.http://sercanskie.pl/rsm/