L O A D I N G

Pogrzeb

Ostatnie sakramenty

Jeśli osoba starsza lub chora zaczyna odchodzić z tego świata, obowiązkiem rodziny, przyjaciół, sąsiadów jest zadbanie aby odchodziła z tego świata pojednana z Bogiem, po przyjęciu Wiatyku (Komunia święta na przejście z życia do śmierci), namaszczona w sakramencie namaszczenia chorych.

Nie udziela się sakramentów osobom, które zmarły! W wypadku gdy osoba jest nieprzytomna, ale mamy pewność, że gdyby była przytomna, chciałaby widzieć się z księdzem, należy księdza powiadomić w trybie natychmiastowym.

Data i godzina pogrzebu

Jeśli nastąpił zgon, można powiadomić (także telefonicznie) o tym urząd parafialny i wstępnie zadeklarować się co do daty i godziny pogrzebu. Jest to niezbędne, aby ustalić czy dany dzień i godzina będą możliwe do przeprowadzenia uroczystości.

Potrzebne dokumenty

Gdy posiadamy akt zgonu z USC, dokument szpitalny do celów pochówku, wiemy, o której konkretnie chcemy pogrzeb, należy przyjść do kancelarii parafialnej, by zgon został wpisany do ksiąg parafialnych.

Miejsce na cmentarzu

Dobrze jest wiedzieć czy zmarły ma miejsce na cmentarzu; czy ma to być dochówek do istniejącego grobu, czy też nowy grób. Szczegóły ustala się następnie z opiekunem cmentarza parafialnego.

Opłaty

Ofiara za pogrzeb jest dobrowolna; nie obejmuje kosztów posługi organisty oraz opłat związanych z miejscem na cmentarzu i prac jakie konieczne będą do wykonania w związku z pogrzebem.

Msza św. pogrzebowa

Msze święte pogrzebowe odbywają się w kościele parafialnym. W kaplicy przedpogrzebowej rozpoczyna się liturgia pogrzebu.

Sprawy organizacyjne

Wszelkie sprawy związane z pogrzebem załatwiamy przed uroczystościami pogrzebowymi.

Pogrzebu można odmówić:

  • apostatom, heretykom, schizmatykom;
  • osobom, które wybrały kremację z motywów przeciwnych religii chrześcijańskiej
  • „innym jawnym grzesznikom, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych” (kanon 1184 § 1 punkt 3 kodeksu prawa kanonicznego).

Odmowa pogrzebu

Gdy istnieje jakaś wątpliwość co do udzielenia pogrzebu kościelnego, należy zwrócić się do miejscowego ordynariusza, który powinien najlepiej orientować się w sytuacji swoich parafian.

Pozbawienie pogrzebu jest równoznaczne z odmową odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej, ale nie w intencji zmarłego. Odmowa pogrzebu nie jest równoznaczna z odmową miejsca na cmentarzu, gdyż każdy człowiek ma prawo do pochówku. Tak więc zarządca cmentarza nie może zabronić pogrzebu osób innych rytów wyznaniowych. Nie może być jednak zmuszony do odprawienia obrzędu pogrzebu dla osoby, która na niego nie zasługiwała w świetle prawa kanonicznego.