L O A D I N G

Małżeństwo

Małżeństwo
Celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przygotowanie do małżeństwa

 • W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
 • Jeśli ślub ma się odbyć w kościele parafialnym w Binczarowej, narzeczeni ustalają datę ślubu w tutejszej kancelarii parafialnej.
 • Przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego (według prawa kanonicznego wyłącznie w parafii narzeczonego lub narzeczonej) — narzeczeni umawiają się z księdzem (osobiście, telefonicznie lub mailowo) na spotkanie poza godzinami otwarcia kancelarii.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego

 • świadectwo chrztu świętego obydwu stron (data wystawienia nie może przekraczać sześciu miesięcy),
 • świadectwo bierzmowania — jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu,
 • indeks ukończenia nauki religii lub świadectwo z ostatniej klasy,
 • dowody osobiste,
 • dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego ze skutkami cywilnymi) — data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu,
 • osoby cywilnie związane — odpis aktu małżeństwa z USC,
 • strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.

Obowiązki narzeczonych

* ukończenie katechezy przedmałżeńskiej dla narzeczonych (w dowolnej parafii),

* udział w skupieniu przedślubnym (w jednym z duszpasterstw dla narzeczonych),

* trzykrotne spotkania w katolickiej poradni życia rodzinnego,

* odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej:

     ** pierwsza — w tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński (pierwsza spowiedź jest wykluczona w przypadku zawarcia związku cywilnego lub wspólnego zamieszkania).

    ** druga — przed ślubem, tak, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa,

* rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej),

* dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:

    ** pierwsze spotkanie:

         *** spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,

        *** wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (narzeczonej),

        *** umówienie się z organistą w sprawie oprawy muzycznej liturgii sakramentu małżeństwa,

        *** uzgodnienie w kancelarii kwestii dekoracji kościoła,

        *** umówienie się na drugie spotkanie,

    ** drugie spotkanie:

        *** narzeczony (narzeczona) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,

        *** rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich, a przy zaniedbaniach w katechezie szkolnej egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm),

        *** omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,

        *** jeśli narzeczeni w trakcie przygotowania zawarli już kontrakt cywilny, przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,

* w dniu ślubu:

    * przed Mszą świętą świadkowie dostarczają obrączki i kartki od spowiedzi świętej narzeczonych.

Uwagi organizacyjne

 • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z kurii diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.
 • W kościele i przed kościołem zabronione jest sypanie konfetti, płatek róż i ryżu. Dozwolone jest natomiast na placu przed kościołem użycie drobnych monet oraz cukierków.