L O A D I N G

Chrzest

CHRZEST

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego...

Sakramentu Chrztu świętego udziela się w niedziele w czasie Mszy świętej o 11:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.”

(KKK 1213)

Podstawowe informacje

Rodzice dziecka

• zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu sporządzenia aktu chrztu świętego dziecka najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego,
• przynoszą ze sobą:
* odpis aktu urodzenia z USC,
* swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
* dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, dokładny adres),
• uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu (termin do ustalenia z kancelarią),
• przystępują do sakramentu pokuty.
• Nie można udzielać sakramentu chrztu świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
• Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym lub bez związku, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.

W dniu chrztu świętego
Rodzice chrzestni

• należą do kościoła katolickiego,
• mają ukończony 16 rok życia,
• przyjęli sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania,
• posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym, młodzież — zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację,
• obowiązkowo biorą udział w konferencji przed chrztem świętym,
• przynoszą zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi świętej,
• przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby: