L O A D I N G

02.10-08.10.2023

Poniedziałek  02.10.

700         Za śp. Anielę, Piotra ŁAGOSZ.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Pauliny w 30 rocznicę urodzin.

1800       Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 2).

1800       Za śp. Marka JAWORSKIEGO w 11 rocznicę śmierci, zmarłych z jego rodziny oraz śp. Piotra PĘKALĘ.

Wtorek  03.10.

700         W intencji naszej Ojczyzny o mądre i odpowiedzialne wybory (intencja Zastępu Św. Michała Archanioła).

700         Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 3).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Marzeny i Krzysztofa SZYSZKA w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800       Za śp. Józefę, Kazimierza PĘKALA w rocznicę śmierci Kazimierza.

Środa  04.10.

700         Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 4).

700         Za śp. Władysława GÓRKĘ w 6 rocznicę śmierci.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Krystyny i Mieczysława GRUCA w 53 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Stanisławy OGORZAŁEK w 60 rocznicę urodzin.

Czwartek  05.10.

700         O powrót do zdrowia dla Eweliny.

700         Za śp. Krzysztofa GRUCĘ w 1 rocznicę śmierci.

1800       Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 5).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Agnieszki i Andrzeja GRUCA z okazji 19 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

Piątek  06.10.

700             Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa

700         Za śp. Janinę OBRZUT w 20 rocznicę śmierci oraz Ludwika OBRZUT.

1800       Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

1800       Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 6).

Sobota 07.10. ODUPST KU CZCI MATKI bOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

700         Za ś. Annę MACHNIK w rocznicę śmierci, Tadeusza MACHNIK.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, dla Członkiń Róży Matki Bożej Binczarowskiej i ich rodzin, a dla zmarłych o życie wieczne. (Róża Krystyny Widlak).

1100       Za Parafian

1800          Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 7).

Niedziela  08.10.

700             Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (greg. 8).

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Krystyny i Michała ROMANEK w 35 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa (od dzieci).

1100       Za Parafian.

1100       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Anioła Stróża oraz zdrowie dla Lili z okazji 1 rocznicy urodzin.

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, oraz zdrowie dla Sebastiana w 18 rocznicę urodzin.

0 Comments