L O A D I N G

03.07-09.07.2023

Poniedziałek 03.07.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie dla Teresy i Józefa z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         Za śp. Felicję ROMANEK w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Józefę GRYBEL w 15 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (od syna Bogdana z rodziną).

Wtorek 04.07.

700         Za śp. Józefa MUCHĘ (od Lucyny i Stanisława Skoczeń).

700         W intencji dzieci i młodzieży szczególnie z naszej parafii, aby mogły wzrastać w zdrowych rodzinach (intencja Zastępu Świętego Michała Archanioła).

700              Za śp. Helenę SEKUŁA, Edwarda SIEDLARZA, Wawrzyńca, Zofię, Piotra, Marię ZAWIŁOWICZ.

700         Za śp. Krzysztofa GRUCĘ (od brata Władysława z rodziną).

Środa   05.07. 

700         Za śp. Zenonę SKRABA, zmarłych z rodziny SKRABA, LICHOŃ, SMIERCIAK

700         Za śp. Agatę MOTYKA (od wnuków Janusza, Izabeli i Marka).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Elżbiety i Zdzisława ŚWIĘS w 24 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800       Za śp. Janinę, Jana ROMANEK w rocznicę śmierci.

Czwartek 06.07.

700         Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od sąsiadów Krystyny i Józefa Hajduga).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie z okazji 70 rocznicy urodzin mamy (dzieci).

1800       Za śp. Piotra PĘKALĘ (od siostry Anny Jarek).

Piątek 07.07.

700              Wynagradzające Najśw. Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Krystynę ŁAGOSZ (od córki Bożeny z mężem i dziećmi).

1800       Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie dla Krzysztofa WIDLAKA w 18 rocznicę urodzin (od mamy i braci).

SOBOTA 08.07.

700         Za  śp. Edwarda SIEDLARZA (od wnuka Marcina z rodziną ).

700         Za śp. Piotra PĘKALĘ (od uczestników pogrzebu).

700         O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty SŁOWIK i rodziny MOTYKÓW.

Niedziela 09.07.

730         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Anety i Piotra JAROSZ w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1000       Za Parafian

1000       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Barbary i Stanisława GRUCA w 18 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1700       Za śp. Anielę, Michała, Jana NIEPSUJ.

0 Comments