L O A D I N G

06.03-12.03.2023

Poniedziałek 06.03.

700         Za śp. Wawrzyńca, Zofię, Piotra, Marię ZAWIŁOWICZ i dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od córki Marii z rodziną).  

1700       Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 6).

1700       Za śp. Władysława GRUCĘ (od siostry Marii z rodziną).

Wtorek 07.03.

700         Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 7).

700         Za śp. Janinę ŚLIPEK w rocznicę śmierci i śp. Piotra.

1700       Za śp. Władysława ZAWIŁOWICZA (od córki Elżbiety z rodziną).

Środa   08.03. 

700        Za śp. Janinę i Piotra ŚLIPEK.

700         Za śp. Wojciecha SOWĘ (od syna Jana z żoną i dziećmi).

1700       Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 8).

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża oraz zdrowie dla Magdaleny z 32 rocznicę urodzin.

Czwartek 09.03.

700         Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 9).

700         Za śp. Stanisława PĘKALĘ.

1700       Za śp. Piotra PĘKALĘ (od uczestników pogrzebu).

1700       Z prośbą do Matki Bożej Binczarowskiej, Anioła Stróża i św. Józefa o zdrowie i pomyślne leczenie.

Piątek 10.03.

700              Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 10).

700         Za śp. Stefana GRUCĘ (od syna Stanisława).

1700       Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od siostrzenicy Ani z rodziną).

1700       Za śp. Bronisławę, Jana GRUCA, Zofię SIEDLARZ, Krystynę ŁAGOSZ.

Sobota 11.03. 

700        Za śp. Krystynę ŁAGOSZ (od uczestników pogrzebu).

1700       Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 11).

1700       Za śp. Władysława GRUCĘ (od uczestników pogrzebu).

Niedziela 12.03.

700         Za śp. Helenę SEKUŁA, zmarłych z rodziny SEKUŁA i śp. Edwarda SIEDLARZA.

915              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie w rodzinie Bożeny i Mieczysława Broda.

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, Anioła Stróża i zdrowie dla Sebastiana ROMANKA z okazji 30 rocznicy urodzin (od żony).

1100       Za Parafian

1700       Za śp. Juliana MICHALIKA (greg. 12).

0 Comments