L O A D I N G

06.11-12.11.2023

Poniedziałek  06.11.

  700         Za śp. Jana, Franciszkę, Adama Grygiel oraz śp. Janinę Musiał.

700         Za śp. Władysława Zawiłowicza (od córki Elżbiety z rodziną).

1700       Za śp. Jana Dziedzica i dusze opuszczone.

1700       Za śp. Józefę, Kazimierza, Jolantę i Stanisława Pękalę.

Wtorek  07.11.

  700        Za zmarłych z rodziny Dudek, Wójs, Świder i dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Emilię Kmak (od uczestników pogrzebu).

1700       Za śp. Józefa Ogorzałek w 14 rocznicę śmierci.

1700       Za śp. Antoniego Grucę.

Środa  08.11.

700         Za śp. Stanisława Pękalę, zmarłych z rodziny Zawiłowicz, Pękala, Michalik.

700         Za śp. Jana Grucę (od syna Adama z rodziną).

1700           Za śp. Marię, Walerię, Piotra Sekuła, Wiktorię, Juliana Mikulskich.

1700           Za śp. Stanisława Kmaka w 4 rocznicę śmierci.

Czwartek  09.11.

  700        Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Teresy z okazji 60 rocznicy urodzin (od męża).

700         O szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie.

1700       Za śp. Piotra, Wiktorię, Marię Romanków.

1700       Za śp. Jana, Walerię, Piotra Sekuła, Krystianka i Jana Gruca, zmarłych z rodziny Sekułów, Gruców, Radziaków i Tokarzy.

Piątek  10.11.

700         Za śp. Władysława Pękalę w28 rocznicę śmierci.

700         Za zmarłych z rodziny Motyka.

1700       W intencji Ojczyzny.

1700       Za zmarłych z rodziny Broda i Motyka.

1700       Za śp. Katarzynę, Piotra Gruca.

Sobota  11.11.

700              Za śp. Paulinę Grucę w 6 rocznicę śmierci i Stefana Grucę.

1700       Za śp. Romana Brodę.

Niedziela  12.11.  

700         Za śp. Stefana Radziak w rocznicę śmierci.

915         Za śp. Zofię, Stanisława, Jana Dziedzic, Janinę, Jana, Adama, Jana Siedlarz, Jana Saczka, Franciszka Wójtowicza, Stanisława Sekułę.

1100       Za Parafian

1600       Za śp. Adama, Franciszkę, Jana Grygiel, Janinę Musiał.

0 Comments