L O A D I N G

07.08-13.08.2023

Poniedziałek  07.08.

700         Za śp. Antoniego GRUCĘ

700         Za śp. Władysława, Janinę, Grzegorza CHEŁMECKICH, Marię, Stanisława, SIEDLARZ, zmarłych z rodziny CHEŁMECKICH i SIEDLARZY.

700         Za śp. Zenonę SKRABA (od ciotki z Tylicza).

700         Za śp. Józefa MUCHĘ (od Małgorzaty i Krzysztofa Sowa z rodziną).

Wtorek  08.08.

700         Za śp. Krzysztofa GRUCĘ

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Świętej Rodziny, św. Michała Archanioła i Aniołów oraz zdrowie dzieci, zięciów, synowej i wnuków.

700              Za śp. Helenę, Juliana MICHALIK, zmarłych z rodziny MICHALIK i RADZIAK.

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od córki Marii z rodziną).

Środa  09.08. 

700         Za śp. Agnieszkę, Andrzeja, Stanisława GACA.

700         Za śp. Justynkę FRĄCZEK

700              Za śp. Wojciecha SOWĘ (od brata Kazimierza z żoną).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Kingi i Przemysława w 3 rocznicę ślubu.

1800       Za śp. Mieczysława JANISZA w 30 dzień po śmierci.

Czwartek  10.08.

700         Za śp. Jana GRUCĘ w 4 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Jana GRUCĘ w 4 rocznicę śmierci (od syna Adama z rodziną).

700         Za śp. Zenonę SKRABA (od ciotki z Tylicza).

700         Za śp. Juliana MICHALIKA (od sąsiadki Wiktorii Obrzut).

Piątek  11.08.

700              Za śp. Stanisława PĘKALĘ w 10 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Edwarda SIEDLARZA w 3 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Krzysztofa SZYMCZYKA w 3 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Marzenę PTASZKOWSKĄ (od Stanisławy Pałancewicz z rodziną).

Sobota  12.08.

700         Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od Łukasza i Barbary Dziedziak).

700         Za śp. Stanisława PĘKALĘ w rocznicę śmierci.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Renaty i Jana w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         Za śp. Stefana GRUCĘ (od Wincentego i Bernadetty Gruca).

Niedziela  13.08.

730              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Agnieszki i Krzysztofa w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1000       Za Parafian.

1000       Za śp. Katarzynę GRUCA (od syna Adama z rodziną).

1700       Za śp. Marię SEKUŁA i zmarłych z rodziny.

0 Comments