L O A D I N G

10.04-16.04.2023

Poniedziałek 10.04.

700         Za śp. Kazimierza SEKUŁĘ (od córki Anny z rodziną).

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa oraz zdrowie w rodzinie Magdaleny i Rafała w 15 rocznicę ślubu.

1100       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa oraz Wioletty i Andrzeja ZIELIŃSKICH w 24 rocznicę ślubu.

Wtorek 11.04.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa oraz zdrowie dla Marii i Stanisława w rocznicę urodzin.

700         Za śp. Stanisława PĘKALĘ i zmarłych dziadków.

1800       Za śp. Władysława GRUCĘ (od uczestników pogrzebu).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa oraz zdrowie w rodzinie Joanny i Mieczysława w 15 rocznicę ślubu.

Środa   12.04. 

  700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, św. Józefa i zdrowie w rodzinie Magdaleny i Stanisława w 15 rocznicę ślubu.

700         Za śp. Stanisława GRYBEL w 13 rocznicę śmierci.

1800       Za śp. Krystynę ŁAGOSZ (od uczestników pogrzebu).

Czwartek 13.04.

700         Za śp. Damiana SEKUŁĘ w 18 rocznicę śmierci.

700         Za śp. zmarłe Członkinie Róży Najśw. Serca Pana Jezusa (Róża Marii Ligęzka).

1800       Dziękczynno-błagalna z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała w rodzinie GRUCA i BIERNACKICH.

Piątek 14.04.

700             Dziękczynno-wynagradzająca z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

1800       Za śp. Józefa OBRZUT w 25 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny OBRZUTÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1800       Za śp. Stanisława MIKOŁAJCZYKA w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

Sobota 15.04. 

700         W intencji Faustyny o zdrowie, łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin.

700         Za śp. Józefa RADZIKA, Barbarę MOTYKA w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w rodzinie Małgorzaty i Marka.

Niedziela 16.04.

700         Za śp. Marię, Wojciecha SOWA, Zofię GRUCA, zmarłych z rodziny SOWA, GRUCA, KOSIBA, MOTYKA, GŁÓWCZYK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

915             Za śp. Katarzynę, Andrzeja MOTYKA.

1100       Za Parafian

1500       W intencji Członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz Szkolnego Koła Caritas z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

1500       Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w rodzinie Moniki i Janusza.

0 Comments