L O A D I N G

10.07-16.07.2023

Poniedziałek 10.07.

700         Za śp. Marię ZAWIŁOWICZ w 3 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Karolinę, Halinę, Stanisława, Czesława, Marcina MILEWSKICH. Stanisława SMOLNIK.

700         Za śp. Józefa PĘKALĘ

700         Za śp. Czesława SARATĘ (od syna Jana z dziećmi).

Wtorek 11.07.

700         Za śp. Władysława GRUCĘ (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Stefana, Emilię RADZIAK, Antoninę, Floriana DZIEDZIAK.

700              Za śp. Piotra GAWLIKA (od syna Grzegorza).

700         Za śp. Stanisława MOTYKĘ (od brata Piotra).

Środa   12.07. 

700         Za śp. Krystynę ŁAGOSZ (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Kazimierza SEKUŁĘ (od syna Wiesława).

1800       Za śp. Stanisławę ŚWIĘS (od rodziny Mikołajczyk).

1800       Za śp. Władysława GRUCĘ (od syna Pawła).

Czwartek 13.07.

700         O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w rodzinie SKRABA, ŚMIERCIAK, LICHOŃ.

700         Za śp. Rozalię LIGĘZKA

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Beaty i Wojciecha ORACZ w 8 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         Za śp. Jana JAROSZA (od żony).

Piątek 14.07.

700              Za śp. Marię, Janinę RADZIK w rocznicę śmierci.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Grażyny i Józefa PĘKALA w 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła w rodzinie Anny i Roberta GRUCA.

700         Za śp. Józefa MUCHĘ (od sąsiadów Magdaleny i Stanisława Gruca z rodziną).

Sobota 15.07.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie dla Norberta PĘKALI w 18 rocznicę urodzin.

700         Za śp. Janinę, Marię RADZIK w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

700         O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej w rodzinach oraz szczęśliwe urodzaje (od Róży Krystyny Widlak).

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od córki Marii z rodziną).

Niedziela 16.07.

730         Za śp. Sylwestra RODAKA w 10 rocznicę śmierci.

730              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Michała i Macieja z okazji urodzin.

1000       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Tadeusza w 50 rocznicę urodzin.

1700       Za Parafian.

0 Comments