L O A D I N G

11.04 – 17.04.2022

Poniedziałek 11.04. 

700         Za śp. Zofię GRUCA (od sąsiada Andrzeja Motyki).

700         Za śp. Zenonę SKRABA, Katarzynę, Stanisława SKRABA.

1800       Za śp. Władysława GÓRKĘ

1800       Dziękczynna za dar uzdrowienia z prośbą o dalsze łaski w rodzinie.

Wtorek 12.04.  

700         Za śp. Annę GAWLAK

700         Za śp. Zofię, Wawrzyńca, Piotra, Marię ZAWIŁOWICZ oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1800       Za śp. Stanisława MIKOŁAJCZYKA w 15 rocznicę śmierci.

1800       O zdrowie dla Stefana.

Środa   13.04. 

700         Za śp. Stanisława PĘKALĘ, Jana, Franciszkę MICHALIK.

1800       Za śp. Jana KOZŁOWSKIEGO (od siostry Małgosi z rodziną).

1800       Za śp. Jana DZIEDZICA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wielki Czwartek 14.04.

1800       Dziękczynna Jezusowi Najwyższemu Kapłanowi za dar sakramentu kapłaństwa, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, świętość życia i wierność powołaniu kapłańskiemu oraz opiekę Matki Bożej Binczarowskiej dla kapłanów pochodzących i pracujących w naszej parafii oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, a dla zmarłych kapłanów o życie wieczne w niebie.

1800       Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata

1800       O powołania do życia kapłańskiego i zakonnego z naszej parafii.

Wielki Piątek   15.04.          

1800      Ceremonia Liturgii Męki Pańskiej.

Wigilia Paschalna  16.04. 

2000       Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla Pszczelarzy i ich rodzin, a dla zmarłych o życie wieczne.

2000       Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i ich rodzin, a dla zmarłych o życie wieczne.

Niedziela zmartwychwstania pańskiego  17.04.  

700         Za śp. Helenę SEKUŁA, Edwarda SIEDLARZA, zmarłych z rodziny SEKUŁA

915         Za śp. Arkadiusza ROMANKA

1100         Za Parafian.

1100        Dziękczynna za otrzymane łaski  z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla wnuków i ich rodziców.

1700        Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Tomasza z okazji 18 rocznicy urodzin.

0 Comments