L O A D I N G

11.07 – 17.07.2022

Poniedziałek 11.07. 

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Sylwii ZELISZEWSKIEJ z okazji 18 rocznicy urodzin.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Bożej, opiekę Matki Najświętszej i św. Józefa oraz zdrowie dla rodziny.

700         Za śp. Zofię, Wawrzyńca oraz zmarłych z rodziny ZAWIŁOWICZ.

700         Za śp. Marzenę PASZKOWSKĄ (od dzieci z rodzinami).

Wtorek 12.07.  

700         Za śp. Józefa, Stanisława GRYBEL.

700         Za śp. zmarłych z rodziny SIEDLARZ, GRUCA, DULAK.

700         Za śp.  Kazimierę DUDEK, Władysława ZELISZEWSKIEGO (od chrześniaka).

700         Za śp. Stefana GRUCĘ (od syna Józefa z żoną).

Środa   13.07. 

700         Za śp. Janinę, Władysława GRUCĘ

700         Za śp. Jana WIDLAKA z okazji imienin (od żony i dzieci).

1800       Za śp. Kazimierza SEKUŁĘ

1800       Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa oraz zdrowie dla Moniki i Rafała z okazji 10 rocznicy ślubu.

Czwartek 14.07.

700         Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od siostry Bogumiły).

700         Za śp. Jana, Marię BOCHENEK, Anielę, Eugeniusza MOTYKA.

700         Za śp. Zofię, Stanisława HAJDUGA, Antoniego GUT.

700         Za śp. Edwarda SIEDLARZA (od córki Marii z rodziną).

Piątek 15.07.

700              Za śp. Stanisława TOKARZA w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Janinę, Marię RADZIK w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.

700         Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO w 2 rocznicę śmierci (od syna Jana z rodziną).

700         Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od sąsiada Pawła Hajdugi z rodziną).

Sobota 16.07. 

700         Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO w 2 rocznicę śmierci (od żony),

700         Za śp. Helenę MICHALIK (od córki Danuty z rodziną).

700         O potrzebne łaski w budowie.

Niedziela 17.07.  

730         Za śp. Piotra GRUCĘ w rocznicę śmierci.

730        Za śp. Piotra GRUCĘ w 40 rocznicę śmierci.

1000       Za Parafian

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Kordiana SZYSZKI z okazji 18 rocznicy urodzin.

0 Comments