L O A D I N G

11.09-17.09.2023

Poniedziałek  11.09.

700         Za śp. Rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące.

700         O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Skrabów (od Juliana Jarosza).

700         Za śp. Stanisława Główczyk.

Wtorek  12.09.

700         Za śp. Zofię, Józefę, Janinę i Władysława Chełmeckich.

700         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Elżbietę Motyka.

Środa  13.09.

700         Za śp. Stanisława Grucę w 29 rocznicę śmierci.

1800       Za śp. Edwarda Siedlarza (od syna Adama).

1800       W intencji Panu Bogu wiadomej.

Czwartek  14.09.

700         Za śp. Piotra Pękalę.

700         Za śp. Emila Sekułę (od uczestników pogrzebu).

1700       Za śp. Mieczysława i Zofię Motyka.

Piątek  15.09.

700              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla członkiń Róży Matki Bożej Bolesnej (Róża Anny Radzik).

700         Za śp. Jana i Zofię Świder.

700         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota  16.09.

700         Za śp. Stanisława Motykę (od uczestników pogrzebu).

700         Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Agnieszki i Szczepana z okazji 12 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         Za śp. Mariana Grucę.

Niedziela  17.09.

700              Za śp. Józefa Grucę, Józefę, Józefa Oleś, Marię, Stanisława Grucę, zmarłych z rodziny Stec i Tarasek.

915         Za śp. Władysława, Zofię, Józefa, Stanisława Gruca i Helenę Romanek.

1100       Za Parafian.

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Zdzisława Święs z okazji 50 rocznicy urodzin.

0 Comments