L O A D I N G

11.10-17.10.2021

Poniedziałek, 11. 10

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy z okazji 60 rocznicy urodzin.

1800     Za śp. Józefa RYBSKIEGO w rocznicę śmierci.

1800     Za śp. Czesławę i Eugeniusza OSĘKOWSKICH

Wtorek, 12. 10

700       Za śp. Adama RYBSKIEGO (od Józefy i Józefa Bochenek).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Lidii i Jana w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800     Za śp. Józefę PĘKALĘ (od Teresy i Kazimierza Siedlarz).

Środa, 13. 10

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Teresy i Pawła z okazji 20 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.  

1800     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy i Jana rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800     Za śp. Jana KOZŁOWSKIEGO (od syna Marka).

Czwartek, 14. 10

700       Za śp. Janinę, Władysława CHEŁMECKICH, Helenę, Teofila PIECH.

1800     Za śp. Antoniego, Marię LEGUTKO, Emilię, Stefana RADZIAK oraz zmarłych z rodziny.

1800     Za śp. Stanisława, Katarzynę SZYCHOWSKICH, Czesława CYGANIKA.

Piątek, 15. 10

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Siostry Teresilli w dniu imienin.

700       Za śp. Józefę PĘKALĘ (od sąsiadów Marzeny i Władysława Gruca).

1800     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Opiekę Matki Bożej i zdrowie dla członkiń róży Matki Bożej Fatimskiej (Renaty Mółka).

Sobota, 16. 10

700       Za śp. Jadwigę GRUCA (w dniu imienin – od męża).

1800     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Cecylii i Józefa SEKUŁA z okazji 45 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.  

1800     Za śp. Jana KOZŁOWSKIEGO (od córki Katarzyny z rodziną).

Niedziela, 17. 10

700       O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka.

915       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Mariana RADZIK z okazji 33 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1100     Za parafian

1100     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty i Antoniego HAJDUGA z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa (od dzieci i wnuków).

1700     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Stanisława GRUCA z okazji 34 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

0 Comments