L O A D I N G

15.04-21.04.2024

Poniedziałek  15.04.

  700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 15).

700         Za śp. Wojciecha SOWĘ (od syna Jacka z rodziną).

1800       Za śp. Helenę, Jana, Piotra, Wiktorię, Marysię ROMANEK, Annę i Tadeusza MACHNIK.

1800       Za śp. Józefa OBRZUT w 26 rocznicę śmierci.

Wtorek  16.04.

700         Za śp. dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Andrzeja ŚMIERCIAKA (od uczestników pogrzebu).

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 16).

1800       Za śp. Teresę SEKUŁA (od uczestników pogrzebu).

Środa  17.04.

  700        Za śp. Zofię ZAWIŁOWICZ w rocznicę śmieci, Wawrzyńca, Piotra, Marię ZAWIŁOWICZ.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (od siostry Anny).

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 17).

1800       Za śp. Władysława.

Czwartek  18.04.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 18).

700         Za śp. Czesława BOCHENKA w rocznicę śmierci.

1800       Za śp. Jana DZIEDZIC, Andrzeja DZIEDZIAK, Kamila LASOTĘ.

1800       Za śp. Stanisławę i Krzysztofa RADZIAK w rocznicę śmierci.

Piątek  19.04.

700              Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 19).

700         Za śp. Stanisławę ZAWIŁOWICZ w 16 rocznicę śmierci.

1800       Dziękczynna za miniony rok z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, świętego Michała Archanioła i zdrowie w nowym roku w rodzinie GŁÓWCZYK i KRĘŻEL.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Marii i Henryka w 45 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sobota  20.04. 

  700        Za śp. Tadeusza MACHNIK w rocznicę śmierci oraz Annę MACHNIK.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Cecylii i Bronisława w 45 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 20).

1800       Za śp. Grzegorza LIGĘZKĘ (od uczestników pogrzebu).

Niedziela  21.04.

700         O błogosławieństwo Boże dla rodziny w 23 rocznicę śmierci Krystianka.

915              Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 21).

1100       Za Parafian.

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Marii i Piotra Chełmeckich i ich dzieci w 18 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

0 Comments