L O A D I N G

15.08 – 21.08.2022

Poniedziałek 15.08. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

700         Za śp. Józefa ROMANEK w rocznicę śmierci.

1000       Za Parafian

1000       Za śp. Marię SIEDLARZ, Marię MOTYKA.

1700       Za śp. Zofię GRUCA (od sąsiada Józefa Motyki z rodziną).

Wtorek 16.08.  

700         Za śp. Marię RADZIAK

700         Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie w rodzinie.

700         Za śp. Władysława PĘKALĘ i zmarłych dziadków.

Środa   17.08. 

700         Za śp. Ignacego, Michalinę SZCZECINA

700         Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od Ewy i Adama Pękala).

1800       Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od siostry Krystyny z mężem).

Czwartek 18.08.

700         Za śp. Janinę, Władysława GRUCĘ w rocznicę śmierci.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i św. Józefa oraz zdrowie dla Marii i Kazimierza GRÓDEK w 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

700         Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO

Piątek 19.08.

700              Za śp. Jana DZIEDZICA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski.

Sobota 20.08. 

700         Za śp. Piotra, Marię ROMANEK w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Władysława ŁAGOSZA w 3 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Edwarda SIEDLARZA (od córki Marii z rodziną).

Niedziela 21.08.  

730       Za śp. Wojciecha SOWĘ (od siostry Stanisławy rodziną).

1000       W rocznicę śmierci Łukasza za śp. Stanisława, Marysię  RADZIAK.

1000       Dziękczynna Bogu Trójjedynemu i Matce Bożej za błogosławieństwo i obfitość łask, zebrane plony, uchronienie nas od gradobicia i klęsk żywiołowych z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i czas spojony oraz uchronienie nas i naszej Parafii od skutków pandemii (intencja zamówiona przez mieszkańców Zawodzia).

1700       Za Parafian.

0 Comments