L O A D I N G

17.06-23.06.2024

Poniedziałek 17.06.

  700         Za śp. Jana JAROSZA (greg. 17).

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie.

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od syna Karola z rodziną).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Zofii i Piotra w 20 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1800       Za śp. Ewę i Ludwika HOMONCIK

1800       Za śp. Czesława SARATĘ (od syna Jana z dziećmi).

Wtorek 18.06.

700         Za śp. Janinę MUSIAŁ, Adama, Franciszkę, Jana GRYGIEL.

700         Za śp. Łucję BOCHENEK w 30 dzień po śmierci (od córki).

700         Za śp. Wojciecha SOWĘ (od siostry Marii Obrzut z Siołkowej).

1800       Za śp. Jana JAROSZA (greg. 18).

1800       Za śp. Jana DZIEDZIC w dniu urodzin.

1800       Za śp. Władysława GRUCĘ (od siostry Anny z mężem).

Środa   19.06. 

  700         Za śp. Ks. Mariana MOTYKĘ (od rodziny Romanków).

700             Za śp. Andrzeja ŚMIERCIAKA (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Juliana MICHALIKA (od sąsiadów Anny i Piotra).

1800       Za śp. Jana JAROSZA (greg. 19).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Ewy i Tomasza.

1800          Za śp. Stanisława MOTYKĘ (od siostry Heleny Pękala).

Czwartek 20.06.

700         Za śp. Jana JAROSZA (greg. 20).

700         Za śp. Romana i Katarzynę GRUCA.

700         Za śp. Marzenę PTASZKOWSKĄ (od kuzynki s. Wiktorii).

1800       Za śp. Grzegorza LIGĘZKĘ (od uczestników pogrzebu).

1800       Za śp. Władysława ZAWIŁOWICZA w 30 rocznicę śmierci (od córki).

1800       Za śp. Emila SEKUŁĘ (od córki Małgorzaty z mężem).

Piątek 21.06.

700         Za śp. Jana JAROSZA (greg. 21).

700             Za śp. Jakuba GRUCĘ

700         Za śp. Katarzynę GRUCA (od córki Zofii z mężem).

830         Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Binczarowskiej dla Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów, Rady Rodziców i Pracowników Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Binczarowej z okazji zakończenia roku szkolnego.

1800       Za śp. Jana KOZŁOWSKIEGO (od córki Katarzyny z rodziną).

1800       Za śp. Stanisława SEKUŁĘ, zmarłych z rodziny SEKUŁA i DZIEDZIC oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (od syna Kamila).

Sobota 22.06.

  700         Za śp. Jana JAROSZA (greg. 22).

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Jana w 50 rocznicę urodzin (od żony i dzieci).

700         Za śp. Janinę ZELISZEWSKĄ (od swatów Teresy i Kazimierza).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Julii CHEŁMECKIEJ z okazji 18 rocznicy urodzin.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Katarzyny RADZIAK z okazji urodzin.

1800       Za śp. Emilię KMAK (od córki Renaty z rodziną).

Niedziela 23.06.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Sabiny i Jacka CHEŁMECKICH w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

915             Za śp. Jana JAROSZA (greg. 23).

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Justyny i Tomasza w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1100       Za Parafian.

1700       Za śp. Emila SEKUŁĘ z okazji Dnia Ojca.

0 Comments