L O A D I N G

17.07-23.07.2023

Poniedziałek  17.07.

700         Za śp. Piotra Grucę w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Stanisława Tokarz w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Piotra Grucę w 41 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Wojciecha Sowę (od OSP Binczarowa).

Wtorek  18.07.

700         Za śp. Czesława Saratę (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Tadeusza, Genowefę, Pawła Dulak i Stanisława Grucę.

700              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie.

700         Za śp. Juliana Michalika (od sąsiadki Wiktorii Obrzut z rodziną).

Środa  19.07. 

700         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Marzenę Ptaszkowską (od sąsiadów Marii, Iwony, Wiesława Sekuła).

1800       Za śp. Stanisławę ŚWIĘS.

1800       Za śp. Marię w rocznicę śmierci, Mariana i Stanisława Siedlarz.

Czwartek  20.07.

700         Za śp. Stanisława Pękalę i zmarłych z rodziny.

700         Za śp. Józefę i Stanisława Michalik.

700         Za śp. Józefę i Stanisława Grybel.

700         Za śp. Stefana Grucę (od syna Marka z żoną).

Piątek  21.07.

700              O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Alanka.

700         Za śp. Marysię Matusik w rocznicę śmierci, Piotra, Szymona, Jana Kruczek, Leona Jarosz, Eugenię Bocheńską, Bronisławę, Antoniego Skraba i dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Edwarda Siedlarza, Helenę Sekuła, Wawrzyńca, Zofię, Piotra i Marię Zawiłowicz.

700         Za śp. Katarzynę Gruca (od syna Adama z rodziną).

Sobota  22.07.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Anny Radzik z okazji imienin.

700         Za śp. Józefę i Stanisława Michalik.

700         Za śp. Stanisława i Marysię Radziak oraz zmarłych z rodziny.

700         Za śp. Janinę Zeliszewską (od syna Bogdana z rodziną).

Niedziela  23.07.

730              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Karoliny i Jakuba Radzik w 12 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz Katarzyny i Krzysztofa Radzik w 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1000       Za Parafian.

1000       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Magdaleny Zawiłowicz w 50 rocznicę urodzin (od męża i dzieci).

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Wiesławy i Andrzeja w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

0 Comments