L O A D I N G

18.12-24.12.2023

Poniedziałek  18.12.

700         Za śp. Czesława SARATĘ w 1 rocznicę śmierci (od syna Jana z dziećmi).

700         Za śp. Franciszka PĘKALĘ

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie HAJDUGA, ROMANEK, PTAK.

1700       Za śp. Krystynę ŁAGOSZ (od syna Stanisława z żoną).

Wtorek  19.12.

700         Za śp. Katarzynę i Józefa KMAK w rocznicę śmierci Katarzyny.

700         Za śp. Zofię HAJDUGA w 18 rocznicę śmierci, Stanisława HAJDUGĘ w 19 rocznicę śmierci.

1700       Za śp. Jana JAROSZA (od uczestników pogrzebu).

1700       Za śp. Helenę i Jana ROMANEK, Stanisława i Ewelinę RODAK.

Środa  20.12.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie SKRABA.

700         Za śp. Piotra PĘKALĘ (od Piotra Pękala).

1700          Za śp. Adama, Władysławę i Stanisława MIKOŁAJCZYK oraz zmarłych z rodziny.

1700       Za śp. Czesława SARATĘ (od syna Jana z dziećmi).

Czwartek  21.12.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla S. Wiktorii w dniu imienin.

700         O potrzebne łaski dla Adama w dniu imienin (od taty).

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Rafała z okazji 40 rocznicy urodzin.

1700       Za śp. Wojciecha SOWĘ w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek  22.12.

700         Za śp. Zenonę SKRABA w dniu imienin.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Adama i Ewy z okazji imienin.

1700       Za śp. Cecylię i Antoniego MATUŁA

Sobota  23.12.

700             Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie rodzinie Teresy i Adama Brzezińskich z okazji 43 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1700       Za śp. Elżbietę MOTYKA

1700       Za śp. Władysława, Zofię i Stanisława GRUCA.

Niedziela  24.12.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Adama Grucy z okazji imienin.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Adama z okazji imienin.

915         Za śp. Adama, Mieczysława i Emila SEKUŁA (od rodziców).

1100       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Ks. Adama z okazji imienin (intencja Zastępu Świętego Michała Archanioła).

0 Comments