L O A D I N G

22.04-28.04.2024

Poniedziałek  22.04.

  700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 22).

700         Za śp. Jana SIEDLARZA

1800       Za śp. Jana DZIEDZICA

1800       Za śp. Józefę SEKUŁA w 7 dzień po śmierci (od córki Małgorzaty z rodziną).

Wtorek  23.04.

700         Za śp. Antoninę i Zbigniewa PASTERCZYK oraz Jana GRUCĘ.

700         Za śp. Katarzynę i Antoniego MOTYKA.

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 23).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Bernadetty i Wincentego GRUCA w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Środa  24.04.

  700        Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 24).

700         Za śp. Stefana GRUCĘ (od Elżbiety i Jana Gruca).

1800       Za śp. Arkadiusza ROMANKA

1800       Za śp. Michalinkę LACH w rocznice śmierci.

Czwartek  25.04.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 25).

700         Za śp. Piotra PĘKALĘ (od siostry Heleny z mężem).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, świętego Michała Archanioła i zdrowie w nowym roku.

1800       Za śp. Helenę i Juliana MICHALIK i zmarłych z rodziny.

Piątek  26.04.

700         Za śp. Katarzynę ŚWIĘS (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Katarzynę ŚWIĘS (od Andrzeja i Wiesławy Łagosz).

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 26).

1800       Za śp. Stanisława MOTYKA (od brata Andrzeja).

Sobota  27.04. 

  700        Za śp. Zenonę SKRABA w 6 rocznicę śmierci.

700         Za śp. Jana WIDLAKA w 7 rocznicę śmierci (od żony, dzieci i wnuków).

1800       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 27).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Małgorzaty i Marka w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Niedziela  28.04.

700         Za śp. Kazimierza MOTYKĘ w rocznicę śmierci.

915              Dziękczynno-błagalna z okazji 1 rocznicy urodzin Kacerka.

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Malwiny GRUCA w 18 rocznicę urodzin.

1100       Za Parafian.

1700       Za śp. Stanisławę RADZIAK (greg. 28).

0 Comments