L O A D I N G

24.07-30.07.2023

Poniedziałek  24.07.

700         Za śp. Anielę, Michała i Jana Niepsuj.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Marii i Kazimierza.

700         Za śp. Janinę i Władysława Gruca.

700         Za śp. Emila Sekułę 7 dzień po śmierci (od żony Józefy).

Wtorek  25.07.

700         Za śp. Alfredę w rocznicę śmierci i Romana Słowik.

700         Za śp. Piotra Pękalę.

700              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Jana Radzik.

Środa  26.07. 

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Anny (od męża i dzieci).

1800       Za śp. Stanisława Dziedzic w rocznicę śmierci.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla córki Dominiki z okazji 18 rocznicy urodzin.

Czwartek  27.07.

700         Za śp. Józefę i Józefa Karpl.

700         Za śp. Emilię, Stefana Radziak, Marię, Antoniego Dziedziak.

700         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek  28.07.

700              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w 5 rocznicę ślubu.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Anny z okazji 55 rocznicy urodzin.

700         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota  29.07.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Wiktorii z okazji 18 rocznicy urodzin.

700         Za zmarłe członkinie Róży Matki Bożej Bolesnej.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Sabiny i Zbigniewa Radziak z okazji 45 rocznicy ślubu (od córek z rodzinami).

Niedziela  30.07.

730              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Jana Grucy z okazji 94 rocznicy urodzin.

1000       Za Parafian.

1000       Za śp. Jana Jarosza (od uczestników pogrzebu).

1000       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Małgorzaty i Tomasza w 18 rocznicę ślubu.

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Agnieszki i Pawła Chełmeckich w 13 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

0 Comments