L O A D I N G

25.12-31.12.2023

Poniedziałek  25.12. boże narodzenie

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Adama i Ewy z okazji imienin.

915         Za śp. Adama GRYGIEL.

1100       Za Parafian

1600       Za śp. Jana KOZŁOWSKIGO w 3 rocznicę śmierci, Stefanię i Eugeniusz Kozłowskich (od żony).

Wtorek  26.12. Święto Świętego Szczepana

700         Za śp. Zofię, Władysława i Stanisława GRUCĘ.

700         Za śp. Helenę SEKUŁA zmarłych z rodziny SEKUŁA oraz Edwarda SIEDLARZA.

915         Za śp. Jana DZIEDZICA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

915         Za śp. Grzegorza LIGĘZKĘ w 7 dzień po śmierci (od żony)

1100       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Justyny i Tomasza.

Środa  27.12.

700         Za śp. Wiktorię i Józefa GRUCĘ oraz Kunegundę i Andrzeja WODZIAK w rocznicę śmierci.

700         Za śp. Marię, Stanisława, Józefa, Władysława GRUCĘ.

700              Za śp. Wawrzyńca, Zofię, Jana OBRZUT oraz zmarłych z rodziny OBRZUT i ZAWIŁOWICZ.

Czwartek  28.12.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Dawida w 17 rocznicę urodzin.

700         Za śp. Władysława GRUCĘ (od syna Mariusza z rodziną).

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od córki Teresy z rodziną).

Piątek  29.12.

700         Za śp. Teresę GRUCA w rocznicę śmierci i Stanisława GRUCĘ oraz zmarłych z rodziny

700         Za śp. Stanisława MOTYKĘ (od uczestników pogrzebu).

700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz zdrowie rodzinie Katarzyny i Michała w 5 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w intencji Bartusia w 4 rocznicę urodzin.

Sobota  30.12.

700              Za śp. Teresę i Stanisława GRUCĘ w 19 rocznicę śmierci Teresy.

700         Dziękczynna za otrzymane łaski w Starym Roku z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Aniołów Stróżów dla rodziny SKRABA w Nowym Roku.

700         Za śp. Stanisławę RADZIAK (od uczestników pogrzebu).

Niedziela  31.12.

700         W intencji Członków Róży Świętej Rodziny o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych z Róży o radość nieba.

915         Za śp. Marię, Walerię, Piotra SEKUŁA, Wiktorię, Jana MIKULSKICH.

915         Za śp. Kazimierza PĘKALĘ w 30 dzień po śmierci (od żony).

1100       Za Parafian

1600       Dziękczynna za Stary Rok.

0 Comments