L O A D I N G

27.05-02.05.2024

Poniedziałek 27.05.

  700         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Ewy i Adama.

700         Za śp. Helenę ROMANEK (od syna Piotra z rodziną).

1800       Za śp. Stanisława MALISIEWICZA (greg. 27).

1800       Za śp. Zofię GRUCA w rocznicę śmierci.

Wtorek 28.05.

700         Za śp. zmarłych z rodzin: SEMLA, GRUCA, GUŚTAK.

700         Za śp. Łucję BOCHENEK w 7 dzień po śmierci (od córki).

1800       Za śp. Stanisława MALISIEWICZA (greg. 28).

1800       Za śp. Stanisława SEKUŁĘ, Zofię, Stanisława, Jana DZIEDZIC.

Środa   29.05. 

  700         Za śp. Stanisława MALISIEWICZA (greg. 29).

700              Za śp. Katarzynę GRUCA

1800       Za śp. Andrzeja DZIEDZIAK w 12 rocznicę śmierci.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Ewy i Kazimierza w 44 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Czwartek 30.05. uroczystość najświętszego ciała i krwi pańskiej

700         Za śp. Jana DZIEDZIC, śp. dziadków i babcie oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1000       Za Parafian

1700       Za śp. Stanisława MALISIEWICZA (greg. 30).

Piątek 31.05.

700         Za śp. Andrzeja DZIEDZIAK

700              Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie dla Członkiń Róży Najśw. Serca Pana Jezusa i ich rodzin (Maria Ligęzka).

1800       Za śp. Tadeusza, Genowefę, Pawła, Dominika DULAK.

1800       Za śp. Stanisława ŚWIĘS

Sobota 01.06.

  700        Za śp. Jana JAROSZA (greg. 1).

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie w rodzinie Teresy i Józefa STAWIARSKICH.

Niedziela 02.06.

700         Za śp. Jana GRUCĘ (od córki Teresy z rodziną).

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała Archanioła i zdrowie w rodzinie Katarzyny i Marka DUDZIC oraz ich dzieci w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1100       Za Parafian

1700       Za śp. Jana JAROSZA (greg. 2).

0 Comments