L O A D I N G

27.09-03.10.2021

Poniedziałek, 27. 09

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 23).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Natalii i Piotra w 7 rocznicę ślubu.

700       Za śp. Anielę, Michała, Jana NIEPSUJ

Wtorek, 28. 09

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 24).

700       Za śp. Bronisławę, Jana GRUCA, Zofię SIEDLARZ.  

700       Za śp. Zofię, Wawrzyńca ZAWIŁOWICZ, zmarłych z rodziny ZAWIŁOWICZ i OBRZUT

środa, 29. 09

700       O duchowy i liczebny wzrost Zastępu Świętego Michała Archanioła oraz o asystencję Ducha świętego, błogosławieństwo Boże, zdrowie i siły do dalszej posługi dla członków Zastępu i ich rodzin.  

700           Za śp. Stanisława SEKUŁĘ

1800     Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 25).

1800     Za śp. Jana KOZŁOWSKIEGO (od córki Elżbiety).

Czwartek, 30. 09

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 26).

700       Wynagradzająca

700       Za śp. Władysława ZELISZEWSKIEGO (od wnuczki Klaudii i Dawida).

1800     Za śp. Józefa MUCHĘ (od Zdzisławy Janczyk z rodziną).

Piątek, 01. 10

700       Wynagradzająca

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 27).

1800     Wynagradzająca

1800     Za śp. Marka JAWORSKIEGO w 9 rocznicę śmierci.

Sobota, 02. 10

700       Dziękczynna za otrzymane łaski w trakcie ciąży oraz szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dzieci.

700       Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka.

1800     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marzeny i Krzysztofa w rocznicę ślubu.  

1800     Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg. 28).

Niedziela, 03. 10

700       Za śp. Kazimierza PĘKALĘ w 7 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Janinę PORĘBĘ (greg.29).

915       Za śp. Annę MACHNIK.   

1100     Za parafian

1700     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii i Józefa z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.   

0 Comments