L O A D I N G

29.05-04.06.2023

Poniedziałek 29.05.

  700         Za śp. Stefana GRUCĘ (greg. 29).

1800       Za śp. Zofię GRUCA w 7 rocznicę śmierci, Władysława i Stanisławę GRUCA.

1800       Za śp. Katarzynę GRUCA w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 30.05.

700         Za śp. Stefana GRUCĘ (greg. 30).

700         O przemianę naszych serc na wzór Serca Jezusowego (intencja Zastępu Świętego Michała Archanioła).

1800       Za śp. Andrzeja DZIEDZIAKA w 11 rocznicę śmierci.

Środa   31.05. 

  700          Za śp. Wawrzyńca, Zofię, Piotra, Marię, ZAWIŁOWICZ, dusze w czyśćcu cierpiące.

700         Za śp. Janinę, Ludwika OBRZUT w rocznicę śmierci Ludwika.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie w rodzinie Anny i Piotra.

Czwartek 01.06.

700         Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Agatę MOTYKA (greg. 1).

1800       O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla dzieci i wnuków (od mamy).

1800       Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w rodzinie Aldony i Karola w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Piątek 02.06.

700             Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Agatę MOTYKA (greg. 2).

1800       Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

Sobota 03.06.

  700         Za śp. Agatę MOTYKA (greg. 3).

700         Za śp. Annę TOKARZ w rocznicę śmierci.

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie w rocznicę ślubu.  

1800       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie dla Sylwii i Grzegorza GRUCA w 1 rocznicę ślubu.

Niedziela 04.06.

700         Za śp. Józefa GRUCĘ, Józefę, Józefa OLEŚ, Marię, Stanisława GRUCĘ, zmarłych z rodziny TARASEK i STEC.

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Michała Archanioła oraz zdrowie dla Katarzyny i Marka DUDZIC w 16 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

915         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i zdrowie dla Pawła w 40 rocznicę urodzin (od żony i córek).

1100       Za Parafian

1700       Za śp. Agatę MOTYKA (greg. 4).

0 Comments