L O A D I N G

29.08 – 04.09.2022

Poniedziałek 29.08.

700         Za śp. Adama w 2 rocznicę śmierci oraz Jadwigę RYBSKICH

700         Za śp. Katarzynę GRUCA (od uczestników pogrzebu).

700         Za śp. Annę, Tomasza STOPA, Józefa OGORZAŁEK.

Wtorek 30.08.  

700         W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów, aby rozpoczynający się rok szkolny był błogosławiony, szczęśliwy, obfitujący w wiedzę, wzmacniał siły ducha i ciała, a nad wszystkim czuwał Duch Święty, Maryja – Stolica Mądrości i święty Michał Archanioł (intencja Zastępu Świętego Michała Archanioła).  

700         Za śp. Władysławę MIKOŁAJCZYK w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

700         Dziękczynno-błagalna w intencji Anny w dniu 54 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Pompejeńskiej, św. Michała Archanioła, św. Józefa i św. Anny.

Środa   31.08. 

700         Za śp. Arkadiusza ROMANKA

700         Za śp. Marię, Krzysztofa SIEDLARZ, Stanisława, Józefa ŚWIĘS.

1800       Za śp. Józefę PĘKALA w 2 rocznicę śmierci.

Czwartek 01.09.

700         Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od siostry Krystyny z mężem).

1000       Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Binczarowskiej dla Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów, Rady Rodziców i Pracowników Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej.

1800       Za śp. Krzysztofa, Mieczysława BANIA, Jana, Janinę ROMANEK, Kazimierę KMAK.

Piątek 02.09.

700             Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa.

700         Za śp. Stanisława ŚWIĘS (od Jana Romanka z Nowej Wsi).

1800       Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa.

Sobota 03.09. 

  700         Za śp. Stanisława PĘKALĘ i zmarłych z rodziny.

700         Za śp. zmarłych z rodziny DZIEDZIAK i ŚWIDER.

1800       Za śp. Helenę, Juliana MICHALIK i zmarłych z rodziny.

Niedziela 04.09.  

700       Za śp. Krystiana GRUCĘ w 21 rocznicę śmierci i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

915       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Oskara z okazji urodzin.

1100       Za Parafian.

1700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Mikołaja z okazji 10 rocznicy urodzin.

0 Comments