L O A D I N G

29.11 – 5.12.2021

Poniedziałek, 29. 11

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów w rodzinie.

700       Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od syna Dawida, Ani i Olusia).

1700     Dziękczynna w 50 rocznicę Krystyny o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.

1700     W intencji Panu Bogu wiadomej.

Wtorek, 30. 11

700       W intencji Parafii o dobre przeżycie czasu Adwentu oraz przygotowanie i otarcie serc na przyjście Jezusa jako Maleńkiej Dzieciny – Światłości Świata ( intencja zamówiona przez zastęp Świętego Michała Archanioła).

1700     Za śp. Andrzeja DZIEDZIAKA (z okazji imienin).

1700     W intencji Panu Bogu wiadomej.

Środa, 01. 12

700       Za śp. Sylwię WISNIOWSKĄ.

700       Za śp. Helenę MICHALIK, zmarłych z rodzin: MICHALIK i RADZIAK.

1700     Za śp. Andrzeja, Jadwigę LICHOŃ.

1700     Za śp. Józefa MUCHĘ (od Małgorzaty Motyki z rodziną).

Czwartek, 02. 12

700       WYNAGADZAJĄCA

700           Za śp. Helenę MICHALIK (od córki Marii z rodziną).

1700     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boże, Anioła Stróża i zdrowie dla Ks. Stanisława ZAWIŁOWICZA.

1700     Za śp. Marię, Tadeusza (od siostry).

Piątek, 03. 12

700       WYNAGRADZAJĄCA

700       O zdrowie dla syna.

1700     WYNAGADZAJĄCA

1700     O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Agnieszki i Andrzeja.

Sobota, 04. 12

700       Za śp. Helenę MICHALIK (od męża).

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary GRUCA z okazji imienin.

1700     Za śp. Stanisława PAŁYSA

1700     Za śp. Fryderyka DZIEDZIAKA (od syna Jarka).

Niedziela, 05. 12

700       Za śp. zmarłych z rodzi: KMAK i ZIÓŁKO.

915       Za śp. Piotra RADZIKA (od Kingi i Łukasza Radzik).

1100     Za parafian

1600     Za śp. Zofię GRUCA (od Honoraty i Józefa Skraba).

0 Comments