L O A D I N G

8 – 14.11.2021

Poniedziałek, 08. 11

700       Za śp. Janinę, Józefa, Andrzeja RADZIK.

700       Za śp. Piotra, Wiktorię, Marię, Jana, Arkadiusza, ROMANEK.

1700     Za śp. Marię SOWA, Zofię GRUCA, zmarłych z rodziny SOWA, KOSIBA, MOTYKA, dusze w czyśćcu cierpiące.

1700     O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Piotra.

Wtorek, 09. 11

700       Za śp. Jana GRUCĘ

700       Za śp. Jana, Marię, Stefanię TOKARZ.

1700     Za śp. Marię, Zofię, Jana SOWA, Annę Franciszka, Stasia, MOTYKĘ oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1700     Za śp. Paulinę, Ferdynanda SIEDLARZ.

Środa, 10. 11

700       Za śp. Stefana RADZIAKA  w 1 rocznicę śmierci.

700       Za śp. Jana, Katarzynę, Piotra GRUCA.

1700     W intencji Ojczyzny

1700     Za śp. Józefa GRUCĘ, Józefę, Józefa OLEŚ.

1700     Za śp. Antoniego MOTYKĘ w 13 rocznicę śmierci, Katarzynę MOTYKA.

Czwartek, 11. 11

700       Za śp. Stanisława PĘKALĘ, zmarłych z rodziny MICHALIK, PĘKALA, Marię, Józefa ZAWIŁOWICZ.

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodzin SIEDLARZ, ŚWIĘS, GRUCA, KOSZYK.

1700     Za śp. Piotra RADZIKA (od Jana i Teresy Radzik).

Piątek, 12. 11

700       Za śp. Eugenię, Walentego STAWIARSKICH.

1700     Za śp. Stanisława PAŁYSA

1700     Za śp. Romana BRODĘ w 14 rocznicę śmierci.

Sobota, 13. 11

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Opiekę Matki Bożej Binczarowskiej, Anioła Stróża i zdrowie dla żony Barbary z okazji 30 rocznicy urodzin.

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, Opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Jana z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

1700     W podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie Małgorzaty i Mariana RADZIK.

Niedziela, 14. 11

700       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o błogosławieństwo Boże w rodzinie Adama i Ewy PĘKALA.

915       Za śp. Kunegundę, Ludwika ZAWIŁOWICZ, Józefę, Stanisława GŁÓWCZYK.

915       Za śp. Stanisława GRUCĘ w rocznicę śmierci, Zofię, Władysława, Józefa, GRUCĘ.

1100     Za parafian

1600     Za śp. Kazimierę, Juliana DUDEK.

0 Comments