L O A D I N G

Bierzmowanie

Źródło: https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/7541636.Bierzmowanie-Kaclowej

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary.

We wtorek 10.05. 2022 r. o godz. 18:00 Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz udzielił Sakramentu Bierzmowania między innymi naszej młodzieży z klas ósmych zgromadzonej w Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kąclowej.

0 Comments