L O A D I N G

Dni Modlitw o Urodzaje

W niedzielę 14 maja rozpoczęły się Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje. Z tej racji w poniedziałek 15.05. 2023 r. o godzinie 17:00 odprawiona została procesję z modlitwami o urodzaje i Boże błogosławieństwo podczas prac na roli. Parafianie zgromadzili się przy moście koło Państwa Sowów i procesji przeszli do kapliczki „Pod Dziłem” gdzie wspólnie odśpiewano majówkę, a po niej została odprawiona Msza św.

0 Comments