L O A D I N G

Duchowa adopcja dziecka nienarodzonego

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 została przeniesiona do Polski.

25 marca 2023 r. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia - na Mszach Świętych w naszym kościele chętne osoby podjęły Duchową Adopcję dziecka nienarodzonego. W ten sposób zobowiązują się do odmawiania przez dziewięć miesięcy jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone.

0 Comments