L O A D I N G

Duchowa adopcja i modlitwa o pokój

DUCHOWA ADOPCJA

25 marca w naszym kościele w uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszach świętych można było dokonać ,,Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą".

Wiele osób naszej parafii podjęło zobowiązanie adopcyjne i poprzez przyrzeczenie przy zapalonych świecach przystąpiło do osobistego i modlitewnego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa, aby uratować od zagłady nieznane dziecko zagrożone aborcją.

MODLITWA O POKÓJ

Również w naszym kościele w piątek 25. 03 o godz. 17.00 wierni łączyli się w modlitwie z Papieżem Franciszkiem odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Eucharystia została odprawiona w intencji pokoju w Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji.

0 Comments