L O A D I N G

Modlitwa o dobre przygotowanie Misji Świętych

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji parafialnych, które rozpoczną się w naszej wspólnocie, aby stały się zbawiennym okresem i zbliżyły nas wszystkich do Ciebie. Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia naszych braci i sióstr, wszystkich naszych bliźnich, którzy noszą w godności natury ludzkiej Twój obraz i Twoje błogosławieństwo.

Panie, pozwól słudze Twojemu, misjonarzowi, głosić Słowo Twoje z odwagą św. Pawła, podczas gdy Ty będziesz wyciągał ojcowską rękę nad swoim ludem, aby uzdrawiać, leczyć i wzmacniać go łaską.

Maryjo, Matko Kościoła, sprowadź na Misje parafialne te dzieci Boże, które zapomniały o swojej godności i roztrwoniły dobra uzyskane na Chrzcie Świętym.

Św. Józefie Opiekunie Świętej Rodziny chroń nas od złego. Amen.

0 Comments