L O A D I N G

Rozpoczęcie Misji

MISJE ŚWIĘTE

W niedzielę 27 marca 2022 roku w naszej Parafii rozpoczęły się Misje święte, które prowadzi misjonarz ksiądz Włodzimierz Płatek SCJ.

Misje święte to dłuższe rekolekcje, które odbywają się w kościele katolickim w każdej parafii zwyczajowo co około 10 lat. Jest to czas słuchania nauk, codziennych nabożeństw (m.in. odnowienie przyrzeczeń i ślubów małżeńskich, adoracja Krzyża Misyjnego) oraz przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii, sakrament namaszczenia chorych. Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie.

Na codzienne Msze święte, nabożeństwa, słuchanie nauk przychodzi bardzo wielu wiernych. Również dzieci i młodzież szkolna licznie i aktywnie bierze udział w spotkaniach z księdzem misjonarzem.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.

0 Comments