L O A D I N G

Wielki Czwartek 2024

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, kiedy to odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej. Sprawowana jest ona na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus Chrystus ofiarował Bogu Ojcu swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina, a następnie dał je apostołom i nakazał, aby czynili to na jego pamiątkę.

W naszym Kościele Parafialnym Msza św. Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem ks. Adama odbyła się o godz.18:00. Bezpośrednio po niej nastąpiło przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Adoracji (Ciemnicy) i Adoracja do godz. 22:00 w trakcie, której o godz. 21:00 Zespół Adonai poprowadził Godzinę Świętą.

0 Comments