L O A D I N G

Wielki Czwartek

TRIDUUM PASCHALNE

Trzy dni przed Wielkanocą chrześcijanie obchodzą: Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Każdy z tych dni ma swoją symbolikę i związany jest z innymi tradycjami.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek jest to dzień upamiętniający ostatnią wieczerzę Jezusa z Apostołami. To właśnie wtedy Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa. W naszym kościele odbyła się Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00, podczas której Kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie Jezusa w uroczystej procesji Najświętszego Sakramentu z tabernakulum do przygotowanego wcześniej miejsca, zwanego Ciemnicą. Gest ten symbolizuje uwięzienie Jezusa w noc przed jego śmiercią. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne (trzy święte dni).

Czcigodni Kapłani!

W dniu ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, dziękujemy za wszystkie udzielane nam sakramenty, modlitwę, dobre słowo. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas. Życzymy Wam łask Bożych, wytrwania na drodze kapłaństwa. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Was matczyną miłością i opieką, a Jezus Chrystus zawsze błogosławi w Waszym apostolskim powołaniu.
Szczęść Boże

0 Comments