L O A D I N G

Wielki Piątek 2023

Wielki Piątek to w kościele katolickim jest dniem najgłębszej żałoby. W naszym Kościele Parafialnym adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji dla poszczególnych grup rozpoczęła się o godz. 800. O godz. 17:30 odbyła się Droga Krzyżowa, a następnie odprawiona została liturgia Męki Pańskiej. Centralnym jej wydarzeniem była adoracja Krzyża. Potem z ciemnicy kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament i wiernym została udzielona Komunia Św. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. O godz. 21:00 odbyło się nabożeństwo - Gorzkie Żali.

0 Comments