L O A D I N G

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

23 października 2022 r. przeprowadzone zostały wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W wyniku głosowania do Rady weszło osiem osób, mieszkańców Binczarowej. Ponadto zostało powołanych jeszcze następnych osiem osób oraz ks. wikary Adam Pawlak SCJ.

Rada duszpasterska jest organem doradczym proboszcza i pomaga mu w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

0 Comments