L O A D I N G

XXXIII Niedziela Zwykła (14 listopada 2021 r.)

 1. Dziś Msze św. o godz. 700, 915, 1100 i 1600. Nieszpory za zmarłych o godz. 1530.
 2.  W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest to również Światowy Dzień Ubogich.
 3. W naszej parafii gościmy Ks. Krzysztofa Ligockiego sercanina proboszcza i budowniczego kościoła pw. Św. Brata Alberta w Kaliszu. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na wsparcie budującego się kościoła w Kaliszu.
 4. W dni powszednie Msza św. o godz. 700 i o godz. 1700. Po Mszy św. wieczornej odprawiamy nabożeństwa wypominkowe. W niedzielę wypominki z nieszporami za zmarłych o godz. 1530.
 5. W tym tygodniu obchodzimy:
  • w środę – św. Elżbiety Węgierskiej,
  • w czwartek – bł. Karoliny Kózkówny patronki Ruchu Czystych Serc.
  • w sobotę  – św. Rafała Kalinowskiego.
 6. W tygodniu zapraszamy na spotkanie grup duszpasterskich:
  • Lektorzy w poniedziałek o godz. 1800 w kościele
  • Dziewczęca Służba Maryi w środę o godz. 1600 na plebani.
  • Aspiranci i ministranci w piątek o 15.30 w kościele,
  • Ruch Sercańskiej Młodzieży w piątek o godz. 1900 na plebani
  • Scholka „Boże Nutki” w sobotę o godz. 1100 na plebani.
 7. Przyszła niedziela, w którą oddaje się cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. To także patronalne święto Akcji Katolickiej,  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas Mszy św. o godzinie 1100 będzie miał miejsce obrzęd włączenia aspirantów do grona ministrantów, natomiast 3 ministrantów zostanie ustanowionych lektorami.
 8. W przyszłą niedzielę 21.11 w święto Ofiarowania NMP obchodzimy Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy obrali drogę całkowitej rezygnacji ze świata dla wyłącznej służby Bogu przez modlitwę i życie w klasztorach zamkniętych.
 9. Odpowiadając na Apelu Przewodniczącego KEP w sprawie pomocy migrantom, Biskup Tarnowski zwraca się z prośba o włączenie się do zbiórki środków na pomoc parafiom przyjmującym migrantów na granicach naszego kraju. Zbiórka ofiar do puszek będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Wszystkim Parafianom i gościom życzymy wszelkich Bożych łaski i błogosławieństwa w nowym tygodniu. Szczęść Boże.

0 Comments